Θεατρικό παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα που έχει ως αφετηρία το θέατρο.
Γιατί ένα παιδί να κάνει θεατρικό παιχνίδι ;

- Για να λειτουργήσει σε μια ομάδα.
- Για να αναπτύξει τα εκφραστικά του μέσα (σώμα, φωνή).
- Για να εκφράσει και να μάθει να αναγνωρίζει τόσο τα συναισθήματά του όσο και των γύρω του.
- Για να αποκτήσει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.

Στη συνέχεια, μπαίνοντας στη δραματοποίηση μύθων, παραμυθιών και ιστοριών, τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους που τουσ διευρύνουν τη φαντασία, την ικανότητα αντίληψης για το τί συμβαίνει γύρω τους, έρχονται σ' επαφή με έννοιες όπως ελευθερία, αλληλεγγύη, αγάπη, αλληλοσεβασμός κτλ.
Έτσι, προετοιμάζονται ομαλά για τις καταστάσεις που θα έρθουν αντιμέτωποι στην ενήλικη ζωή τους.